Olulisemad maksud

seisuga 01.01.2020

Nimetus Maksumäär
Käibemaks 20%
erijuhud 9% ja 0%
Sotsiaalmaks 33%

Sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse arvutamise aluseks olev kuumäär:

2020 aastal

 

540,00 EUR

Füüsilise isiku tulumaks 20%
Pensionikindlustus 2% 
Kindlustatu (töötaja) töötuskindlustusmakse 1,6%
Tööandja töötuskindlustusmakse 0,8%
Dividendi tulumaks 20/80
Erisoodustuse tulumaks 20/80
Laenuintresside alammäär, mida rakendatakse erisoodustuse mõistes (TuMS §48 lg4 p6)laenu andmisel 2%
Palk  
Maksuvaba tulu aastas

 

Maksuvaba kulu kuus

6000,00 EUR

 

500,00 EUR

Palga alammäär alates 01.01.2020 584,00 EUR

Sõiduauto

Kui töötaja kasutab oma isiklikku sõiduautot töösõitudeks, siis on õigus maksta talle sõidupäeviku alusel ettevõtlusega seotud sõitudeks 0,30 senti/km.

Esinduskulud ( TuMS § 49)

Esinduskulud on kulud, mis on tehtud külaliste toitlustamiseks, vastuvõtmiseks, majutuseks, transpordiks või kultuuriliseks teenindamiseks. Neid väljamakseid ei maksustata tulumaksuga kuni 32,00 EUR ulatuses kuus (lisaks 2% sotsiaalmaksuga maksustatud väljamaksetelt, mis on tehtud samas kuus).