Dokumentide korrektse arhiveerimise ja säilitamise eelduseks on toimiva dokumendi- ja arhiivihalduse olemasolu. Enamgi, sageli piisabki toimiva dokumendi- ja arhiivihaldussüsteemi juurutamisest kogu ettevõtte või asutuse dokumendiringluse korrastamiseks. Arhiveerimise eesmärgiks on tagada dokumentide nõuetekohane säilimine, kiire ja õige informatsiooni leidmine.

Lühiajalise säilitustähtajaga dokumendid

Arhiveerimise käigus eraldatakse lühiajalise säilitustähtajaga dokumendid pikaajalise säilitustähtajaga dokumentidest. Dokumendid süstematiseeritakse, korrastatakse säilitamiseks sobivasse ümbrisesse ning säilikud tähistatakse.

Pikaajalise ja alatise säilitustähtajaga dokumendid

Pikaajaliste ja alatise säilitustähtajaga dokumentide sorteerimine, korrastamine ja tähistamine.

Teenuse hind kujuneb lähtuvalt ettevõtte vajadustest, töömahust ning vormistatakse hinnapakkumisena.