Palga- ja personaliarvestus

  • töötajate igakuine palkade arvestamine ja palgalehtede koostamine
  • lisatasude, preemiate arvestamine
  • puhkuse- ja lõpparvete arvestamine
  • nõustamine töölepingute sõlmimisega seotud küsimustes
  • nõustamine töölepingu lõpetamisega seotud küsimustes vajadusel koos vajalike dokumentide ettevalmistamisega
  • nõustamine töölepinguga seotud erijuhtudel vajadusel koos vajalike dokumentide ettevalmistamisega
  • töövõimetuslehtede täitmine ja esitamine Haigekassale
  • palkade ja maksude ettevalmistamine internetipangas