Kasulikud viited

EESTI RAAMATUPIDAJATE KOGU
http://www.erk.ee/index.php?lang=et

RMP
http://www.rmp.ee/
RMP on raamatupidamisalane portaal, kust leiab uusimaid uudiseid ja muudatusi seadustes.

RAAMATUPIDAMISUUDISED
http://rup.ee/
Raamatupidamisuudiste portaal

PALK
http://www.palk.ee/
PALK.ee on asjatundja palga alal. Kättesaadavad on seadused, määrused ja foorum.

RIIGI TEATAJA
http://www.riigiteataja.ee/
Elektroonilise Riigi Teataja lehekülg, kus on leitavad Eestis kehtivad seadused, seadusteparandused ja määrused terviktekstidena.

RAHVUSARHIIV
http://www.ra.ee/?topic=104
Rahvusarhiivi poolt väljaantud soovituslikud juhised.

ÄRIREGISTER
http://www.rik.ee
Ettevõtjaportaal võimaldab esitada (andmed pärinevad Äriregistri Ettevõtjaprotaalist):
1. Esmakande avaldusi – äriühingu asutamiseks
2. FIE ümberregistreerimine – kes oli varem registreeritud Maksu- ja Tolliametis
3. Muutmiskande avaldusi – äriühingu registriandmete muutmiseks
4. Majandusaasta aruandeid – esitada saab nii panglingi kaudu kui ka ID-kaardiga autentides
5. Sidevahendite muudatusi – olemasoleva ettevõtte sidevahendite (telefon, email jne) esitamine ilma riigilõivuta.

MAKSU- ja TOLLIAMET
http://www.emta.ee/index.php?id=12219