RAAMATUPIDAMINE

 • raamatupidamise sisseseadmine
 • raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine
 • eelmiste perioodide korrastamine
 • jooksev raamatupidamine
 • konkreetse perioodi raamatupidamine
 • algdokumentide kontroll ja töötlemine
 • müügiarvete koostamine
 • müügiarvete ja laekumiste kajastamine reskontoros
 • ostuarvete ja tasumiste kajastamine reskontros
 • komandeeringu- ja kuluaruannete koostamine
 • põhivahendite arvelevõtmine, mahakandmine, amortisatsiooni arvestamine
 • deklaratsioonide koostamine ja esitamine Maksu-ja Tolliametile
 • deklaratsioonide parandamine
 • statistiliste aruannete koostamine ja esitamine Statistikaametile
 • aruannete (bilanss, kasumiaruanne) koostamine
 • objekti arvestuse pidamine
 • aastaaruande koostamine

Teostame väikese ja keskmise suurusega ettevõtete ja organisatsioonide majandustehingute kajastamise ning aruandluse, lähtudes raamatupidamise heast tavast. Meie klient saab ettevõtte tegevuse kohta aktuaalse ja olulise informatsiooni. Teenust osutava ettevõtte esindajal tuleb koguda perioodi jooksul tekkinud algdokumendid kokku ning esitada need raamatupidajale. Vastavalt kliendi soovile teostab raamatupidaja ka makseid ja muid raamatupidamise ning finantsjuhtimisega seotud töid.

Raamatupidamisarvestust teostame raamatupidamisprogrammis RapidPlus FINANTS. Korrektse raamatupidamise teostamiseks soovime Teilt vastava aruandluse kuule järgneva kuu 10. kuupäevaks järgmisi dokumente ja väljatrükke:

 • kassa väljamineku ja sissetuleku orderid, kaardimüük
 • pangaväljavõte
 • väljastatud müügiarved
 • saadud ostuarved
 • sularahatšekid, kaardimaksega tasutud arved
 • lähetusaruanded (koos kulusid tõendavate dokumentidega)
 • sõlmitud ostu-müügilepingud
 • notaritehingute ärakirjad (koopia)
 • sõlmitud töölepingud (töötajate andmed, avaldused puhkusteks, töölepingu lõpetamiseks)

Juhul, kui ettevõte soovib saada ka objektide või osakondade või projektide viisi eraldi arvestust, tuleb igal kulu- ja tuludokumendil ära märgida ka vastav koht.