Meie poolt pakutavad teenused:

– Raamatupidamisteenused
– Palga- ja personaliarvestus
– Maksukonsultatsioonid
– Äriühingute loomine ja muutmine

Raamatupidamisteenust pakume kõikidele ettevõtjatele:

  • füüsilisest isikust ettevõtjad;
  • osaühingud ja aktsiaseltsid;
  • mittetulundusühingud ja korteriühistud.

Kõige tüüpilisem on lepinguline ehk igakuine raamatupidamisteenus: raamatupidamiskannete tegemine, dokumentide sisestamine raamatupidamisprogrammi, deklaratsioonide ja aruannete esitamine Maksuametile ning Statistikaametile. Vajalike raamatupidamisaruannete koostamine vastavalt vajadustele ja soovidele. Majandusaasta aruande koostamine Ettevõtjaportaalis. Kliendi abistamine ja esindamine Maksuametis.

Ühekordne raamatupidamisteenus : majandusaasta aruande või muu finantsaruande kokkupanemine ja esitamine.

Ühekordne konsultatsioon ja esindamine Maksuametis.

Konsultatsiooniteenus– kliendi nõustamine raamatupidamisküsimustes, maksualane konsultatsioon.